Ustawienia

Ulubione 0
21
05.2024
Św. Jan Nepomucen Mk 9,30–37 
0,00 / 0,00

Monday, 15 maja 2023

Okres wielkanocny, J 15,26-16,4a 
Św. Zofia

Współdzielenie życia z Bogiem nie oznacza jedynie odkrywania przed Nim swojej codzienności i własnych trosk. Jest to relacja wzajemna. Wyobraź sobie, że Bóg zaprasza cię do uczestniczenia w życiu Jezusa.

J 15,26-16,4a 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że Ja wam o nich powiedziałem”.

Jezus zapowiada przyjście Ducha Prawdy, Ducha Pocieszyciela. Zna tego, o którym mówi, a Duch zna Jezusa. Duch ma też relację z Ojcem. Jezus tym samym odkrywa rąbek tajemnicy wewnętrznego życia Boga. Jaka odpowiedź rodzi się w tobie na zaproszenie do tak głębokiego poznania Boga?

Człowiek jest ikoną Boga. Grzeszne ludzkie dłonie są równocześnie instrumentem łaski miłosierdzia w widzialnym świecie. Bóg umiłował sobie człowieka. Umiłował twoje życie. Jak reagujesz na myśl, że mógłbyś, mimo słabości i grzechu, współdzielić z Bogiem Jego życie i pragnienia?  

Ludzie nie przyjmują Boga, dlatego że Go nie poznali. Trudno im się zatem dziwić. Wiara budzi przeróżne skojarzenia. Co dla ciebie jest najważniejsze w twojej relacji z Bogiem? Czym najchętniej dzieliłbyś się z innymi?

Porozmawiaj z Jezusem o swoim uczestnictwie w boskim życiu.

Chwała Ojcu…