Ustawienia

Ulubione 0
23
02.2024
Bł. Stefan Wincenty Frelichowski Mt 5,20-26 
0,00 / 0,00

Friday, 12 maja 2023

Okres wielkanocny, J 15,12-17 
Św. German

Wyobraź sobie, że tu, gdzie teraz jesteś – słyszysz, widzisz i czujesz Jezusa. Zobacz, jak jest ubrany, jakim głosem mówi, gdzie się znajduje. Bądźcie chwilę w swojej obecności. 

J 15,12-17 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.

Jezus chce mówić dzisiaj do ciebie bardzo osobiście. Niezależnie od twoich wyborów, momentu życia, w którym jesteś, trudności czy grzechu. Jezus deklaruje, że właśnie ciebie wybrał na swojego przyjaciela. W jaki sposób chciałbyś odpowiedzieć Jezusowi?

Wzajemna miłość jest wartościowa i potrafi dawać szczęście, ale czasem oznacza też rezygnację.  Rodzice rezygnują z wyjazdu, zostając z chorym dzieckiem w domu, małżonkowie wypracowują kompromisy, przyjaciele zarywają noce, wspierając się w potrzebie. W jaki sposób ty „oddajesz życie” dla innych? W jaki sposób inni ludzie robią to dla ciebie?

Prawdziwą miłość można poznać po tym, że przynosi dobre owoce. Nie jest pretekstem do krzywdzenia, ograniczania czy umniejszania, ale umacnia zarówno osobę kochaną, jak i dającą miłość. Słuchając raz jeszcze słów Ewangelii, zastanów się, jak w twoim życiu wygląda miłość wzajemna, która jest dawaniem i przyjmowaniem.

Proś Ducha Świętego o łaskę miłości na wzór miłości, jaką Jezus kocha ciebie.

Chwała Ojcu…