29
05.2023
Święto NMP Matki Kościoła J 19,25-27
0,00 / 0,00

Monday, 08 maja 2023

Okres wielkanocny, J 10,11-16 
Uroczystość św. Stanisława, głównego patrona Polski

Wyobraź sobie pastwisko. Na nim stado owiec. A także pasterza, który pasie owce, troszczy się o nie, zabiega o to, abym niczego im nie brakowało. 

J 10,11-16 
Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz”.

Bóg najpełniej objawia się w Jezusie. W to wierzymy. Ale jak to rozumiemy? Bóg kocha wszystkich tak samo, ale objawia się jako mężczyzna, cieśla, nauczyciel, prorok. W danym czasie i w pewnej kulturze. Przyjmuje ograniczenia. Daje się nawet ująć w stereotypy. Przynajmniej zewnętrznie. Jak ty dzisiaj patrzysz na Jezusa? Co najbardziej cię w Nim pociąga?

Język Jezusa jest pełen obrazów i przypowieści. Nawet wtedy, kiedy mówi o sobie i Ojcu. Używa metafor i symboli bliskich ludziom, do których mówi. Używa skojarzeń i emocji bliskich ich życiu. Chce, by każdy mógł się w nich przejrzeć i odnaleźć, tak, by nikt nie poczuł się pominięty. Jakie obrazy czy emocje budzą się w tobie, kiedy przeglądasz się w tym, co mówi Jezus? 

Nauczyciel-Jezus zapewnia, że jesteśmy Mu bliscy jak owce powierzone pieczy pasterza. Tak jak dobry pasterz ofiarnie stara się o ich dobro. Jak troskliwy pasterz Jezus bierze nas na ramiona. Taką postawą ukazuje swoją obecność, zainteresowanie, poznanie naszego serca. Trwaj chwilę, wyobrażając sobie, jak niesie cię Dobry Pasterz. 

Trwaj jeszcze chwilę przy Jezusie z tym, co masz teraz w sobie. Pamiętaj o Jego trosce i dobroci dla ciebie.

Chwała Ojcu…