29
05.2023
Święto NMP Matki Kościoła J 19,25-27
0,00 / 0,00

Thursday, 04 maja 2023

Okres wielkanocny, J 13,16–20
Św. Józef Maria Rubio Peralta

Wyobraź sobie, że jest Wielki Czwartek. W Wieczerniku trwa Ostatnia Wieczerza. Przed chwilą Jezus umył uczniom nogi. Posłuchaj, co ważnego ma im teraz do powiedzenia.

J 13,16–20 
Kiedy Jezus umył uczniom nogi, powiedział im: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdy według tego czynić będziecie. Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz trzeba, aby się wypełniło Pismo: „Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę”. Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście gdy się stanie, uwierzyli, że Ja jestem. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał”.

Jezus mocnym gestem umycia nóg pokazuje, że miłość ma się wyrażać w służbie. W myśleniu o innych, w byciu dla nich, w czynieniu im dobra. Jezus wybrał dobitny sposób pokazania tej prawdy. Pomyśl: Jezus schyla się i dorosłym mężczyznom myje nogi. Nam może się to wydawać nieprzyjemne i wymagać dużo pokory. Co się w tobie dzieje, gdy myślisz, że Jezus zaprasza cię do podobnego uniżenia?

Służba wydaje się dość abstrakcyjnym pojęciem. Historycznie kojarzy się z osobami służących wykonującymi rozkazy króla. Jezus pokazuje inne rozumienie tego słowa. Zauważ, kogo masz wokół siebie na co dzień – w pracy, w domu. Właśnie do tych osób Jezus cię posyła. Pomyśl, w jaki sposób możesz im służyć, czyli okazywać miłość.

Porozmawiaj z Jezusem, który umył uczniom nogi, o tym, co działo się na tej modlitwie. Możesz Mu ufnie opowiedzieć zarówno o radościach, jak i o trudnościach. 

Chwała Ojcu…