29
05.2023
Święto NMP Matki Kościoła J 19,25-27
0,00 / 0,00

Monday, 01 maja 2023

Okres wielkanocny, J 10,11–18
Św. Józef

Być może udało ci się kiedyś zobaczyć pasterza przy pracy na górskiej hali. Postaraj się przywołać ten obraz w pamięci lub po prostu na początku tej modlitwy pomyśl o troskliwym pasterzu doglądającym swoje owieczki.

J 10,11–18
Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca”.

Spróbuj przez Jezusową metaforę o pasterzu przyjrzeć się swojemu życiu. Jakie osoby powierzone są twojej trosce? Zastanów się, jakie zadania wynikają z obranego przez ciebie powołania.

Dobry pasterz bierze odpowiedzialność za owce, najemnik zaś ucieka w obliczu zagrożenia. Pomyśl o tym, jak zachowujesz się w obliczu trudności. Kiedy w realizacji powołania swoim zachowaniem przypominasz bardziej dobrego pasterza, a kiedy najemnika?

Jezus sam jest dobrym pasterzem, chce się zatroszczyć o ciebie. Chce uczyć cię, jak Go naśladować. Wie o radościach i sukcesach, ale też o trudnościach i porażkach, które ci się przydarzają. Słuchając po raz kolejny tekstu Ewangelii, zwróć uwagę na to, co czujesz, gdy słyszysz o tym, że Jezus zna swoje owce.

Na zakończenie modlitwy porozmawiaj z Jezusem o kochaniu oraz braniu odpowiedzialności za ludzi i zadania, które są ci powierzone.

Chwała Ojcu…