Ustawienia

Ulubione 0
25
04.2024
Święto św. Marka Ewangelisty Mk 16,15–20
0,00 / 0,00

Saturday, 18 marca 2023

Wielki Post, Łk 18,9-14 
Św. Cyryl Jerozolimski

Uświadom sobie, że jesteś teraz z Panem Jezusem. Spróbuj wyobrazić sobie, jak On przygląda się teraz twojej modlitwie.

Łk 18,9-14 
Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: „Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”.

Modlitwa jest czasem spotkania z Panem Bogiem. Przychodzimy na to spotkanie z bagażem naszej codzienności. Przyjrzyj się temu, co teraz przeżywasz. Z czym przychodzisz na tę modlitwę? Jakie myśli przychodzą ci do głowy?

To czym żyjemy, z czym przychodzimy na modlitwę, może nam przysłonić to, co jest w niej najistotniejsze –  czyli spotkanie z Panem Bogiem. Spójrz na swoje doświadczenie modlitwy i zastanów się, co najczęściej odrywa twoje myśli od Boga.

Jednocześnie to, z czym przychodzimy na modlitwę, może stać się okazją do jeszcze głębszego spotkania z Panem Bogiem. Celnik przyszedł ze świadomością swojej grzeszności i potrafił oddać Panu Bogu to wszystko, z czym się zmagał. Na tyle, na ile to możliwe, spróbuj zwrócić się do Boga w podobny sposób. Spróbuj wyobrazić sobie, jak On na to reaguje.

Na koniec modlitwy spróbuj pozostać jeszcze przez chwilę z Bogiem i porozmawiaj z Nim o tym wszystkim, co jest teraz dla ciebie ważne.

Chwała Ojcu…