23
03.2023
Św. Turybiusz z Mogrovejo J 5,31-47
0,00 / 0,00

Friday, 17 marca 2023

Wielki Post, Mk 12,28b-34 
Św. Patryk

Wyobraź sobie, że razem z Jezusem wędrujesz drogami Palestyny. Widzisz Jego spotkanie z nobliwym uczonym w Piśmie.

Mk 12,28b-34 
Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

Skąd człowiek może wiedzieć, do czego Bóg go zaprasza? Jezus daje nam jednoznaczną odpowiedź. Pierwsze przykazanie zaczyna się od słów „Słuchaj Izraelu”. O Bogu można dużo czytać, uczestniczyć w pociągających wykładach, w Jego imieniu toczyć zacięte dyskusje. O Bogu można wiele mówić, ale nie mieć czasu, żeby Go posłuchać. Daj sobie teraz chwilę, aby zapytać Boga, co ma ci do powiedzenia. Jego głos usłyszysz głęboko w swoim sercu.

Dlaczego mamy kochać Boga i to jeszcze w tak radykalny sposób? Jezus mówi o miłości sercem, duszą, umysłem i ze wszystkich sił. Taka miłość jest radykalna dlatego, że przypomina sposób, w jaki sam Bóg nas pokochał. To Bóg kocha nas całym swym sercem, duszą, umysłem i ze wszystkich swych sił. Jakie ty masz wyobrażenie o miłości Bożej? Co sprawia, że w nią wątpisz? Możesz teraz poprosić Boga, aby opowiedział ci, jak bardzo cię kocha.

Jezus, zapytany o pierwsze przykazanie, pokazuje, że nie jest możliwe kochać Boga, a nie kochać człowieka. Czasem dużo prostsze wydaje się kochać Boga, którego nie widać, niż człowieka, który często nas rani. Tymczasem miłość to nie abstrakcyjne doświadczenie, ale konkretne decyzje, które często są związane z trudem. Jak myślisz, do jakiej miłości bliźnich dziś zaprasza cię Bóg? 

Na koniec spróbuj opowiedzieć Jezusowi o tym, co myślisz o Jego nauce: o tym co jest w niej najtrudniejsze i o tym co rozpala twoje serce.

Chwała Ojcu…