23
03.2023
Św. Turybiusz z Mogrovejo J 5,31-47
0,00 / 0,00

Thursday, 16 marca 2023

Wielki Post, Łk 11,14-23
Św. Gabriel Lalemant SJ

Właśnie rozpoczynasz modlitwę, czyli spotkanie z Bogiem, który jest twoim serdecznym przyjacielem. Przyjrzyj się temu, z czym stajesz przed Nim dzisiaj. Jakie radości, nadzieje lub strapienia i niepokoje przynosisz dziś ze sobą? 

Łk 11,14-23 
Jezus wyrzucał złego ducha z człowieka, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: „Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy”. Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: „Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i Szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy. Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza”.

Dzisiejszy fragment Ewangelii w dynamiczny sposób ukazuje nam działanie złego ducha wobec przychodzącego Królestwa Bożego. Sam Jezus, uzdrawiając człowieka niemego, obnaża sposób działania złego ducha, który blokuje, zamyka, izoluje lub utrudnia kontakt z otoczeniem. Gdy Jezus uwalnia niemego, to uzdrowiony staje się namacalnym świadkiem objawienia się Bożego Ducha. Odzyskuje kontakt i relacje z ludźmi, zostaje przywrócony do życia, do nieskrępowanego funkcjonowania. Czy przypominasz sobie momenty w twoim życiu, w których poczułeś się w podobny sposób przywrócony do życia? 

Jezus uczy też rozpoznawać Królestwo Boże po owocach, czyli po skutkach naszych decyzji i działań. To jest Jego lekcja rozeznawania, szczególnie wobec zarzutów, które słyszy w obliczu uwolnienia człowieka! Jezus stanowczo wskazuje skutki działania złego ducha. To co pochodzi od Złego, niszczy, atakuje, destabilizuje, rozbija. W konsekwencji przynosi rozłam i spustoszenie. Które z twoich wyborów doprowadziły cię do dobrych owoców? Jakie twoje działania dają ci więcej pokoju, miłości i zbliżają cię do innych?

Jesteś w Bożej obecności. Możesz poświęcić te ostatnie chwile modlitwy na swobodną rozmowę z Jezusem. Bądź wolny w tym, co chciałbyś Mu powiedzieć lub o co chciałbyś Go zapytać.

Chwała Ojcu…