23
03.2023
Św. Turybiusz z Mogrovejo J 5,31-47
0,00 / 0,00

Wednesday, 15 marca 2023

Wielki Post, Mt 5,17-19 
Św. Klemens Maria Hofbauer

Powiedz Panu Bogu, że oto teraz chcesz być dla Niego. Tę chwilę całkowicie pragniesz oddać tylko Jemu. Poproś Go, aby dał ci światło i pomógł Ci na nowo odkrywać teraz głębię Jego Słowa.

Mt 5,17-19 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim”.

Niektórzy ludzie mają tendencję, by wprowadzać radykalne czy nawet rewolucyjne zmiany w zastaną sytuację. Proponują pomysły, które wymagają odrzucenia wszystkiego, co dotychczas było ważne i ustalone. W jaki sposób ty wprowadzasz zmiany w swoim życiu? Jak realizujesz zmiany w swoim otoczeniu, w grupach, do których należysz?

Wydaje się czasem, że lepiej – a może po prostu  łatwiej – odrzucić to, co jest stare, zastane. Tradycja, stare zwyczaje, utarte wzorce zachowań bywają dla nas niewygodne lub nudne. Często jednak stoi za nimi głęboka mądrość, która może nam umykać. Przyjrzyj się starym prawom, które budzą w tobie taką niewygodę lub znudzenie. Spróbuj poszukać w nich głębokich, ukrytych wartości. 

Jezus mówi dzisiaj o innym sposobie. Wskazuje drogę przemiany tego, co
stare w coś nowego. Stare staje się nowym poprzez wypełnienie miłością. Miłość transformuje – całkowicie, lecz łagodnie, przekształca zastaną rzeczywistość. Miłość jest zawsze nowa i rewolucyjna. Przypomnij sobie te momenty w swoim życiu, gdy spotkanie z osobą pełną przyjaźni, szacunku lub miłości zmieniło cię dogłębnie.

Proś Jezusa o łaskę, aby przyłączył cię do siebie i pozwolił ci uczestniczyć w przemienianiu mocą miłości starego świata i starego człowieka – w nową ziemię i w nowego człowieka.

Chwała Ojcu…