23
03.2023
Św. Turybiusz z Mogrovejo J 5,31-47
0,00 / 0,00

Tuesday, 07 marca 2023

Wielki Post, Mt 23,1–12
Św. Perpetua i Felicyta

Przypomnij sobie i zobacz zwykłą, codzienną sytuację, w której byłeś autorytetem i miałeś nad kimś lub czymś władzę. Przywołaj w pamięci swoje nastawienie.

 Mt 23,1–12 
Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: „Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”.

Rabbi, nauczyciel, brat Jezus porządkuje prawdziwe zależności w relacjach między ludźmi. Tłumaczy ważność braterstwa i równości. Pokazuje, że najlepszym, najcenniejszym punktem odniesienia jest Bóg. W jakim stopniu czujesz się „nieuzależniony” od gratyfikacji ludzi, tak by móc powiedzieć za Jezusem, że jeden jest tylko mistrz?

Myślenie Jezusa o służbie innym jest zupełnie odmienne od naszego. Mówi, żeby największy był sługą, by służył tym, nad którymi został postawiony – z uniżeniem. Jezus zachęca, by się nie wywyższać. Jaka postawa bycia z ludźmi jest ci najbliższa? Co przychodzi ci łatwo, a co jest jeszcze trudnością w służeniu innym?

Jezus, opisując postawę faryzeuszów i uczonych w piśmie, wkłada wiele wysiłku w wytłumaczenie zależności, jakie zachodzą w naszych relacjach. Mówi obrazowo, trudzi się, chce pomóc nam zrozumieć prawdę, towarzyszyć w każdej z relacji. Jak dziś doświadczasz Jego starania się o ciebie?

Opowiedz Jezusowi o twoich relacjach z ludźmi. Posłuchaj, jak On widzi służbę ludziom.

Chwała Ojcu…