23
03.2023
Św. Turybiusz z Mogrovejo J 5,31-47
0,00 / 0,00

Monday, 06 marca 2023

Wielki Post, Łk 6,36–38 
Św. Roza z Viterbo

Przypomnij sobie sytuację, w której udzieliłeś komuś przebaczenia. 

Łk 6,36–38 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.

Jezus stara się nam przybliżyć obraz Boga, czułego Ojca, który gotowy jest przebaczyć każdą winę. Patrząc na Stworzyciela, który przebacza swojemu stworzeniu, możemy się uczyć łatwiej wybaczać sobie nawzajem. Przypatrz się temu, jakie jest twoje doświadczenie przebaczania drugiemu człowiekowi.

Po ludzku przebaczenie czasem wydaje się nierealne, ale Bóg może je uczynić możliwym. Nieraz znajdujemy się w sytuacji, w której nie potrafimy wybaczyć sobie lub innym. Tymczasem przebaczenie oznacza troskę zarówno o siebie, jak i o innych. Tak jak kocham siebie, kocham również innych. Bóg jest tym, który może prowadzić nas ku wolności do przebaczania. Co czujesz, słysząc o tym?

Prawdziwe i szczere przebaczenie daje wolność zarówno przebaczającemu, jak i temu, który to przebaczenie otrzymuje. Nawet długotrwałe i silne uczucia gniewu, rozgoryczenia, żalu mogą ustąpić. Nienawiść może zostać przekuta w pokój i wewnętrzną wolność. Co myślisz i czujesz, słysząc, że poprzez twoje przebaczenie działa sam Jezus? 

Porozmawiaj z Jezusem o tym, w których swoich relacjach potrzebujesz jeszcze przebaczyć.

Chwała Ojcu…