23
03.2023
Św. Turybiusz z Mogrovejo J 5,31-47
0,00 / 0,00

Saturday, 04 marca 2023

Wielki Post, J 15,9–17
Św. Kazimierz Królewicz (Święto)

Są w życiu sytuacje, kiedy ktoś chce nam przekazać bardzo ważne sprawy – wyjeżdża na dłuższy czas, czeka go trudna operacja lub jest bliski śmierci. Jezus i uczniowie także takich sytuacji doświadczali. 

J 15,9–17 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.

Tuż przed swoją śmiercią Jezus mówi o swojej miłości do człowieka. Warunkiem trwania w niej jest zachowanie Jego przykazań. Dalej wyjaśnia, że chodzi o przykazanie miłości wzajemnej, a więc o miłość, która daje siebie, ale też która przyjmuje od drugiego – jak powiedział św. Ignacy Loyola: „Miłość polega na obopólnym udzielaniu sobie” (ĆD 231). Jak ty rozumiesz przykazanie miłości wzajemnej? 

Jezus zaprasza cię do relacji miłości wzajemnej, którą nazywa przyjaźnią. Zakłada ona bliskość, szczerość, brak tajemnic. Przyjaźń nie jest jednak relacją jednostronną. Jeśli jedna strona oddaje swoje życie, tzn. np. przekracza siebie, zapomina o sobie, to druga tę ofiarowaną miłość przyjmuje. Przyjrzyj się swoim relacjom. Czy taka miłość jest w nich obecna? Zastanów się, na ile umiesz dawać, a na ile przyjmować dar miłości.
 
Porozmawiaj z Jezusem o najważniejszym poruszeniu podczas tej modlitwy. Możesz też porozmawiać o tym, jak na co dzień żyjesz przykazaniem miłości wzajemnej. 

Chwała Ojcu…