23
03.2023
Św. Turybiusz z Mogrovejo J 5,31-47
0,00 / 0,00

Wednesday, 08 lutego 2023

Okres zwykły, Mk 7,14-23 
Św. Hieronim Emiliani

Za chwilę usłyszysz, jak Jezus naucza tłum, a potem zwraca się do apostołów. Wyobraź sobie, że siedzisz pośród nich i przysłuchujesz się Jego słowom. 

Mk 7,14-23 
Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: „Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!” 
Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali Go o tę przypowieść. Odpowiedział im: „I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym; bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka, i zostaje wydalone na zewnątrz”. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. 
I mówił dalej: „Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym”.

Jezus powtarza swoją naukę o nieczystości więcej niż jeden raz. To uczniowie proszą o dodatkowe wyjaśnienia. W procesie uczenia się nowych rzeczy, niezbędne jest powtarzanie i coraz głębsze rozumienie. Szczególnie jeśli coś jest zupełnie nowe lub trudne, a taka wydaje się nauka Pana. W Jego szkole czasem trzeba powtarzać wiele razy, mimo iż nauczycielem jest sam Bóg. Zakorzenione postawy wewnętrzne bywają trudne do przemiany. Jak czujesz się, słysząc, że upodobnienie się do Mistrza bywa mozolne i wymagające?

Droga, którą proponuje Chrystus, jest trudna i wymaga wysiłku. Nie wystarczy przyglądać się uczynkom, należy zwrócić uwagę na postawę wewnętrzną. Niezbędne jest postawienie akcentu na to, co jest w sercu. Droga rozeznania myśli, uczuć, przekonań jest sposobem życia, który wymaga wysiłku. Jakie odczucia budzą się w tobie, gdy to słyszysz?

Słuchając jeszcze raz tekstu Ewangelii, zastanów się, co w twoim sercu najbardziej wymaga teraz przemiany. Poproś Pana, aby ci w niej pomógł.

Na koniec porozmawiaj z Jezusem o tym, co w modlitwie najbardziej dotknęło twojego serca. 

Chwała Ojcu…