23
03.2023
Św. Turybiusz z Mogrovejo J 5,31-47
0,00 / 0,00

Tuesday, 07 lutego 2023

Okres zwykły, Mk 7,1-13
Bł. Pius IX

Na początku tej modlitwy postaraj się stanąć w obecności Bożej. Zwróć ku Bogu swoje myśli i uczucia. Posłuchaj, co On chce ci dziś powiedzieć.

Mk 7,1-13
U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?” Odpowiedział im: „Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie”. I mówił do nich: „Sprawnie uchylacie Boże przykazanie, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział: „Czcij ojca swego i matkę swoją”, oraz: „Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie”. A wy mówicie: „Jeśli ktoś powie ojcu lub matce: Korban, to znaczy darem złożonym w ofierze jest to, co miało być ode mnie wsparciem dla ciebie” – to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ani dla matki. I znosicie słowo Boże ze względu na waszą tradycję, którą sobie przekazaliście. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie”.

Dla społeczności izraelskiej bardzo ważne było przestrzeganie Prawa i Tradycji, którą przekazywali sobie z pokolenia na pokolenie. Miały one zbliżać do Boga. W dzisiejszym Kościele nadal mamy przykazania i prawa, do których należy się stosować, gdyż one porządkują nasze życie zewnętrzne i życie duchowe. Czym dla ciebie jest Dekalog? Jak się do niego odnosisz w twoim codziennym postępowaniu?

Jezus kieruje do faryzeuszów i uczonych w Piśmie słowa upomnienia. Ci, którzy mieli być wzorem w przestrzeganiu Prawa, wykorzystywali swoją pozycję i ustalali nowe zasady, względem własnych upodobań. A Bóg nie oczekuje od nas niewolniczego wypełniania regulaminu. On pragnie naszej miłości. Przyjrzyj się sobie. Czym się kierujesz w codziennych wyborach? Jakie są intencje twoich działań? 

Można służyć Bogu, przestrzegając nienagannie przykazań, ale sercem być daleko od Niego. Słuchając kolejny raz słów Ewangelii, postaraj się usłyszeć, z jakim przejęciem Jezus tłumaczy faryzeuszom i uczonym w Piśmie, że obrali błędną drogę.  

Na koniec tej modlitwy podziękuj Jezusowi za Jego troskę o twoje stawanie w prawdzie. Rozmawiaj z Nim o tym, co najbardziej cię dziś poruszyło.

Chwała Ojcu…