Ustawienia

Ulubione 0
25
04.2024
Święto św. Marka Ewangelisty Mk 16,15–20
0,00 / 0,00

Saturday, 28 stycznia 2023

Okres zwykły, Mk 4,35-41
Św. Tomasz z Akwinu

Wyobraź sobie kilka łodzi, które próbują przepłynąć Jezioro Galilejskie.  Napotykają na swojej drodze potężną burzę. Co czują ludzie, którzy się w nich znajdują? Jak się zachowują?

Mk 4,35-41
Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: „Przeprawmy się na drugą stronę”. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?” On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: „Milcz, ucisz się!” Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!” Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: „Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?”

Wyobraź sobie, że jesteś w jednej z łodzi, które zmagają się ze sztormem. Rzeczywistość, która wcześniej stanowiła oparcie i przynosiła korzyść, działa przeciwko tobie. Wiatr, który zwykle napędzał łódź, teraz jest dla niej zagrożeniem. Woda, która była drogą do sprawnego przemieszczania się, zamienia się w kłębowisko wzburzonych fal. W jakich sytuacjach czujesz, że wszystko działa przeciwko tobie, że jesteś sam wobec niebezpieczeństwa?

Nie jesteś jednak zupełnie sam. Jest z tobą twoja załoga, wiesz, że w oddali są inne załogi, które dzielą z wami trudny los. Masz swoją łódź i pamiętasz polecenie Jezusa, który powiedział: „Przeprawmy się na drugą stronę”. Zobacz dobro, które masz, nawet gdy jesteś w środku szalejącego sztormu. Zobacz ludzi, którzy są przy tobie. Przypomnij sobie słowa, które wskazały ci cel.

Jezus śpi w tylnej części łodzi. Bojaźliwa reakcja uczniów wydaje się budzić Jego zdziwienie. Pytając: „Kim On właściwie jest?”, uczniowie zdradzają swoją niewiarę. Czy jesteś gotów uwierzyć, że milczenie Jezusa oznacza ufność w to, że sobie poradzisz? Czy wierzysz, że Jego moc jest większa, niż potęga rzeczywistości, która zdaje się zwracać przeciwko tobie?

Porozmawiaj z Bogiem o Jego obecności w chwilach, gdy nie czujesz się pewnie. 

Chwała Ojcu…