Ustawienia

Ulubione 0
23
02.2024
Bł. Stefan Wincenty Frelichowski Mt 5,20-26 
0,00 / 0,00

Tuesday, 24 stycznia 2023

Okres zwykły, Mk 3,31-35 
Św. Franciszek Salezy

Na początku dzisiejszej modlitwy przygotuj się wewnętrznie. Postaraj się wyciszyć i uspokoić. Stań w obecności Boga.

Mk 3,31-35 
Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: „Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie”. Odpowiedział im: „Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?” I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką”.

Jezus, wskazując na otaczających Go słuchaczy, mówi „Oto moja matka i moi bracia”. Słowa te objawiają pewną prawdę o Nim i o nas samych. Matka, brat, siostra – jako rodzina - dzielą życie ze sobą. Życiem Jezusa jest pełnienie woli Ojca. Kto pełni wolę Ojca, ten dzieli życie z Jezusem, jest Mu - w sensie duchowym - bliski jak rodzina. Jakie uczucia budzi w tobie taka perspektywa?

Przyjrzyj się w wyobraźni tłumom, które otaczały Jezusa. Stań wśród tych ludzi. Jezus mówi, że „wolą Ojca mego jest, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne”. Nie trzeba nic więcej, wystarczy tylko odpowiedzieć na zaproszenie Ojca i przyjść do Jego Syna, którego nam dał i w którym obdarzył nas życiem. Jak często przychodzisz do tego źródła?

Wierząc w Jezusa, przyjmując Jego słowo, możesz stać się nie tylko Jego bratem, ale również matką. Chodzi o postawę Maryi, która jest wzorem Kościoła. Ona z wiarą przyjmuje Słowo i daje światu Zbawiciela. Słuchając ponownie tekstu Ewangelii spróbuj zwrócić uwagę na uczucia, które ci towarzyszą. 

Na koniec tej modlitwy przyjdź do Jezusa tak, jak tłumy ludzi w dzisiejszym fragmencie Ewangelii. Porozmawiaj z Nim szczerze, jak ze swoim bratem, o tym, czego Ojciec Jezusa - oraz twój - pragnie od ciebie, o Bożej woli. 

Chwała Ojcu…