03
02.2023
Św. Błażej Mk 6,14-29
0,00 / 0,00

Sunday, 22 stycznia 2023

Okres zwykły, Mt 4,12–23 
III niedziela zwykła

Wyobraź sobie jezioro, a na nim łódź i łowiących z niej rybaków. Na brzegu stoi ktoś, kto wchodzi z rybakami w dialog. Posłuchaj uważnie, co ma im do powiedzenia. Przyjrzyj się, jak reagują na jego słowa.

Mt 4,12–23 
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: „Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło”. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić:  „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

Jezus zaczyna swoje nauczanie od wezwania do nawrócenia, kontynuując tym samym nauczanie Jana Chrzciciela. Często mamy przeświadczenie, że „nawrócić się” to znaczy zmienić postępowanie, stać się lepszym, przestać popełniać grzechy. „Nawrócić się” to znaczy zmienić myślenie. To wbrew pozorom trudniejsze niż próba zmiany postępowania, bo wymaga pokory. W jakich sytuacjach, momentach udało ci się zmienić myślenie, które było początkiem nawrócenia?

Nawrócenie jest łaską oraz przyznaniem się przed Bogiem i przed sobą, że potrzebuje się pomocy. Jeśli nie patrzyłeś jeszcze na nawrócenie w taki sposób, poproś teraz Boga, aby otworzył twoje serce na Jego łaskę. Co możesz powiedzieć o tym, jak ty doświadczyłeś nawrócenia?

Jezus wybiera nie uczonych w Piśmie, ale prostych rybaków, aby zostali Jego uczniami. Dostrzega w nich potencjał, gorliwość, może jakieś inne cechy, o których nie wiemy. Bóg zna serce człowieka i wie, czego może się podjąć. W tobie też dostrzega talent i powołuje cię do pracy dla Niego.

Porozmawiaj teraz z Jezusem o tym, co poruszyło cię na tej modlitwie. Podziękuj za to Panu.

Chwała Ojcu…