Ustawienia

Ulubione 0
25
04.2024
Święto św. Marka Ewangelisty Mk 16,15–20
0,00 / 0,00

Friday, 20 stycznia 2023

Okres zwykły, Mk 3,13–19 
Św. Sebastian

Wyobraź sobie, że stoisz w tłumie ludzi słuchających Jezusa. Dookoła panuje cisza, a Jezus woła po imieniu swoich uczniów. Wymienia także twoje imię. Spróbuj usłyszeć, w jaki sposób je wypowiada. 

Mk 3,13–19 
Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

Jezus wybiera uczniów, aby Mu towarzyszyli. Pierwszym powołaniem każdego z Apostołów jest powołanie do bycia blisko Jezusa. Uczniowie mogli słuchać Jego słów, ale także przyglądać się, jak się modli, pracuje, w jaki sposób rozmawia i uzdrawia. Jakie uczucia rodzą się w tobie, kiedy myślisz, że Jezus powołał cię do relacji z Nim? Jak opisałbyś swoją relację z Jezusem?

Jezus chce, aby Jego uczniowie głosili naukę. On pragnie posyłać tych, którzy są Mu bliscy, ponieważ oni znają Go najlepiej. W relacji z Nim odkrywają Jego miłość i dlatego są wiarygodnymi świadkami. Poznając Jezusa i patrząc na Niego, uczyli się kochać. Zastanów się, jaki obraz Boga nosisz w swoim sercu.  Jaki jest Bóg, którego doświadczasz w tym momencie swojego życia?

Człowiek będący blisko Boga ma siłę także wytrwać w doświadczeniu pokusy i cierpienia. Więź z Jezusem daje moc wytrwania i pozwala żyć w wolności. Pomyśl, co najbardziej oddala cię od Jezusa. Jak zachowujesz się w chwilach pokusy?

Porozmawiaj z Jezusem o tym, co najbardziej poruszyło twoje serce w czasie dzisiejszej modlitwy, a także o swojej relacji z Nim.

Chwała Ojcu…