Ustawienia

Ulubione 0
23
02.2024
Bł. Stefan Wincenty Frelichowski Mt 5,20-26 
0,00 / 0,00

Thursday, 19 stycznia 2023

Okres zwykły, Mk 3,7–12
Bł. Męczennicy jezuiccy XVI w. we Francji

Kiedy wybieramy się na wycieczkę, to dobrze mieć przy sobie Kogoś, kto zna teren, wie, jak i gdzie podążać.

Mk 3,7–12
Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A przyszło za Nim wielkie mnóstwo ludzi z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o tym, jak wiele działał. Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby na Niego nie napierano. Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby Go dotknąć. Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i wołały: „Ty jesteś Syn Boży”. Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały.

By pociągnąć ludzi w jakimś kierunku, trzeba jasno widzieć cel i mieć wizję. Jezus jawi się dzisiaj jako przywódca, który zna zarówno teren i jego ukształtowanie, jak i zagrożenia, jakie z tego wynikają. Jego wiedza nie dotyczy tylko zewnętrznych uwarunkowań. On wie, jaki nadać kierunek, bo widzi dalej w perspektywie Ojca i nieba jako celu. Kto lub co wyznacza kierunek twojego życia? 

Tłumy, wielkie mnóstwo ludzi cisnęło się do Jezusa, szło za Nim, chciało Go dotknąć. Jezus wyczuwał ich pragnienia, nie odrzucał ich. Dziś odpowiada na pragnienie na całym świecie swoją żywą obecnością w Eucharystii. Daje się dotknąć, uzdrawia, wchodzi w osobistą relację i jest dostępny. 

Jezus w dzisiejszej Ewangelii to Ten, który głosi, a Jego nauka ukazuje Boga Ojca. Jego słowa pełne są mocy: uzdrawiają, udzielają wsparcia i pocieszają. Świadomie zakrywa swoją boskość, by być bliższym w swoim człowieczeństwie. Otwiera się na każdego człowieka, także słabego, grzesznego, i pokazuje, że chce mieć z nim bezpośredni kontakt. Jak doświadczasz osobistego kontaktu, relacji z Jezusem? 

Jezus chce wiedzieć o nas od nas! Opowiedz Mu, co przeżywasz, o co się troszczysz i co jest w twoim sercu. 

Chwała Ojcu…