03
02.2023
Św. Błażej Mk 6,14-29
0,00 / 0,00

Monday, 16 stycznia 2023

Okres zwykły, Mk 2,18–22
Św. Marceli I

Przypomnij sobie sytuację z twojego życia, w której wyraźnie można było dostrzec działanie Pana Boga.

Mk 2,18–22 
Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: „Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?” Jezus im odpowiedział: „Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo mają pośród siebie pana młodego. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i gorsze staje się przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki. Wino się wylewa i bukłaki przepadną. Raczej młode wino należy wlewać do nowych bukłaków”.

Spójrz na Jezusa jak na Tego, który przychodzi i wypełnia sobą świat, twoje życie, ciebie. Podobnie jak wino wypełnia bukłaki, a łata zapełnia dziurę. Dlatego zobacz, co z działalności lub nauczania Jezusa jest w tobie obecne? Co uznajesz za element wypełniający cię? 

Młode wino ma w sobie coś ze świeżości i radość. Tak samo się dzieje, gdy przychodzi do nas Jezus czy gdy wlewa w nas swojego Ducha Świętego. Otwartość na Boga jest otwartością na świeżość i radość. Dlatego zastanów się, co w tobie wymaga odświeżenia. Gdzie w twoim życiu potrzeba więcej radości?

Młode wino wlewa się do nowych bukłaków. To oznacza, że i my musimy zostać odnowieni, bo inaczej nie będziemy gotowi przyjąć Boga do naszego życia w pełni. Dlatego proś Jezusa, by przygotował cię na przyjęcie Jego łaski, Jego Ducha Świętego. Wsłuchaj się w Jego zaproszenie do drogi ku nowej i świeżej radości. 

Poproś teraz o Ducha Świętego, aby napełniał ciebie i twoje życie radością, świeżością wiary oraz swoimi darami.

Chwała Ojcu…