Ustawienia

Ulubione 0
25
04.2024
Święto św. Marka Ewangelisty Mk 16,15–20
0,00 / 0,00

Saturday, 14 stycznia 2023

Okres zwykły, Mk 2,13-17
Św. Feliks z Noli

W życiu doświadczamy wielu spotkań. Mają one miejsce każdego dnia. Wiele z nich było nieoczekiwanych. Wielu z nich nie pamiętamy. Są jednak i takie, które pozostają na długo, albo na zawsze w naszej pamięci, gdyż zmieniły coś w naszym życiu. 

Mk 2,13-17 
Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną!” Ten wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w Piśmie, spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: „Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?” Jezus, usłyszawszy to, rzekł do nich: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

Słyszeliśmy przed chwilą, że Jezus jest uważny na codzienność człowieka. Zauważa to, co człowiek robi, słucha tego, co się dzieje w jego sercu. Jest obecny w tej codzienności, bez względu na to, czy panuje w niej logika i porządek, czy zdarza się niedoskonałość, błędy, nieuporządkowanie. Nie narzuca obecności, ale jest. W twojej codzienności też.

Zauważanie Jezusa w codzienności nie zawsze może być takie oczywiste. Bywa, że wielość spraw zaciemnia nam widok. To mogą być sprawy, które wprowadzają nieporządek w nasze życie, powodują, że w jakiś sposób jesteśmy zagubieni, błądzący. Co w twoim życiu najczęściej, najbardziej osłabia uważność na Jezusa i utrudnia ci słuchanie Go?

Jaka by nie była twoja codzienność, Jezus w niej jest. Także do ciebie mówi dzisiaj “pójdź za Mną”, oswajaj Mnie, bądźmy razem: ty ze Mną, a Ja z tobą. Mając na uwadze najbliższe dwadzieścia cztery godziny, pomyśl, jak możesz odpowiedzieć Jezusowi?

Niech przez chwilę trwa jeszcze twoja uważność na to, jak teraz, w czasie tej modlitwy, jesteście razem: ty i Jezus. 

Chwała Ojcu…