Ustawienia

Ulubione 0
23
02.2024
Bł. Stefan Wincenty Frelichowski Mt 5,20-26 
0,00 / 0,00

Sunday, 08 stycznia 2023

Okres Narodzenia Pańskiego, Mt 3,13–17
Święto Chrztu Pańskiego

Wyobraź sobie, że stoisz nad brzegiem Jordanu w tłumie ludzi oczekujących na chrzest. Do stojącego w rzece Jana podchodzi jakiś mężczyzna. I nagle zaczynają się dziać rzeczy niezwykłe.

Mt 3,13–17
Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” Jezus mu odpowiedział: „Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.

Jan udzielał chrztu nawrócenia. Ludzie, zanurzając się w wodach Jordanu, wyznawali swoje grzechy i obmyci z nich rozpoczynali nowe życie. Jezus był bez jakiejkolwiek winy, wszedł do wody czysty, ale zanurzając się w niej, symbolicznie wziął na siebie grzechy całego świata i poniósł je na krzyż. Wyobraź sobie Jezusa niosącego również twoje grzechy. Co chciałbyś Mu powiedzieć?

Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem, który przyszedł na świat, by nas zbawić. Duch Święty, który na Niego zstąpił po wyjściu z wody, namaszcza Go do tego dzieła. Mesjasz będzie wypełniał swą misję w jedności z Ojcem i Duchem Świętym, który będzie Go wspierał i umacniał. Jaką rolę odgrywa Duch Święty w twoim życiu? W jakich sytuacjach modlisz się do Niego?

Chrzest Jezusa w Jordanie był zapowiedzią sakramentu chrztu włączającego nas w życie Boże. Dzięki Jezusowi otrzymaliśmy wtedy Ducha Świętego i staliśmy się nowo narodzonymi dziećmi Boga. Słuchając tekstu Ewangelii, spróbuj usłyszeć, jak Bóg mówi do ciebie, że jesteś Jego umiłowanym dzieckiem i że ma w tobie upodobanie.

Porozmawiaj z Bogiem w Trójcy Jedynym o tym, co zrodziło się w twoim sercu. 

Chwała Ojcu…