04
12.2023
Św. Barbara Mt 8,5–11
0,00 / 0,00

Friday, 06 stycznia 2023

Okres Narodzenia Pańskiego, Mt 2,1–12 
Uroczystość Objawienia Pańskiego

Wyobraź sobie scenę narodzenia Jezusa, zwracając szczególnie uwagę na różne reakcje wywołane przez wieści o tym wydarzeniu. I ty uczestniczysz w tej scenie. Zobacz również swoją reakcję.

Mt 2,1–12 
Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytajcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.

Dzisiejsza perykopa ukazuje nam ludzi szukających Boga. W poszukiwaniach Boga każdy kieruje się jakimiś wskazówkami. Jedni szukają Boga, obserwując niebo, inni czytając Biblię, jeszcze inni przyglądając się wydarzeniom w świecie czy w swojej historii. Co tobie pomaga w poszukiwaniach Boga, który jest z nami?

Tak długo wyczekiwane narodziny Mesjasza u wielu zamiast radości wywołują przerażenie. To ukazuje, że tak naprawdę nie wszyscy oczekiwali Zbawiciela, nie wszyscy chcieli zmiany, którą przyniósł Jezus. W jakich aspektach twojego życia rodzi się niepewność, dyskomfort, a może przerażenie na myśl o pojawieniu się tam Jezusa? 

„Gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię”. W ten sposób Biblia ukazuje, że Bóg prowadzi we właściwy sobie sposób wszystkich, którzy szukają Go szczerze. Gdzie w swoim życiu widzisz prowadzenie Boga i co dzięki niemu odkrywasz?

Porozmawiaj teraz z Jezusem o twoich poszukiwaniach Jego obecności i bliskości. On jest Emmanuelem – Bogiem z nami. 

Chwała Ojcu…