03
02.2023
Św. Błażej Mk 6,14-29
0,00 / 0,00

Thursday, 05 stycznia 2023

Okres Narodzenia Pańskiego, J 1,43–51 
Św. Jan Nepomucen Neumann

Wyobraź sobie, że stoisz na szczycie. Przed tobą rozpościera się zapierająca dech w piersiach panorama, wschodzi słońce. Daj sobie chwilę, by głęboko pooddychać, wyciszając się i doświadczając piękna.

J 1,43–51 
Jezus postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: „Pójdź za Mną!” Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu”. Rzekł do niego Natanael: „Czy może być co dobrego z Nazaretu?” Odpowiedział mu Filip: „Chodź i zobacz”. Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: „Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”. Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?” Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem”. Odpowiedział Mu Natanael: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!” Odparł Mu Jezus: „Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”. Potem powiedział do niego: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego”.

Dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się od spotkania. Zwróć uwagę, że to Jezus wyrusza w drogę i spotyka Filipa. Z pewnością to spotkanie było dłuższe niż sugerowałoby jedno zacytowane przez ewangelistę zdanie. Jednak musiało mieć swoją wartość, bo chwilę potem Filip idzie i podobnie jak Jezus spotyka Natanaela. Pomyśl chwilę o takim momencie życia, w którym rozpoznałeś Boga. Co wtedy poczułeś?

Natanael najpierw jest zachęcony, żeby sam zobaczył Jezusa, a potem już bezpośrednio od Niego słyszy, że był widziany. Nie jest bezimiennym człowiekiem w tłumie. Możesz mieć podobne doświadczenie, kiedy z pewnym zakłopotaniem próbujesz zainicjować rozmowę z nieznajomym, a okazuje się, że wiele was łączy. Niepewność zamienia się w otwartość. A jak ty patrzysz na Boga? Jakimi słowami możesz Go określić?

Natanael wydaje się człowiekiem twardo stąpającym po ziemi. Na optymizm Filipa odpowiada logicznym argumentem. Wiedza nakazuje mu ostrożność, ale nie blokuje otwartości. Słuchając jeszcze raz tekstu Ewangelii, zastanów się, jakbyś zareagował, gdyby twój znajomy przyszedł obwieścić ci jakieś swoje odkrycie?

Na koniec wróć do górskiego krajobrazu z początku modlitwy. Doświadczenie piękna rodzi chęć dzielenia się nim z najbliższymi. Porozmawiaj z  Bogiem o rozpoznawaniu Jego piękna w życiu.

Chwała Ojcu…