Ustawienia

Ulubione 0
25
04.2024
Święto św. Marka Ewangelisty Mk 16,15–20
0,00 / 0,00

Wednesday, 04 stycznia 2023

Okres Narodzenia Pańskiego, J 1,35–42
Św. Elżbieta Anna Seton

Przypomnij sobie Eucharystię, w której ostatnio uczestniczyłeś. Kapłan, pokazując wszystkim Jezusa, mówił: „Oto Baranek Boży”. Słuchając Ewangelii, zwróć uwagę na to, co czujesz, gdy patrząc na Jezusa, usłyszysz te słowa.

J 1,35–42 
Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?” Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?” Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza” – to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: „Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas” – to znaczy: Piotr.

Jan był powszechnie szanowany jako nauczyciel. Chrzcił lud Izraela, był kimś ważnym w społeczności. Liczono się z jego słowami, a jego głos utożsamiano z wolą Boga. Jednakże gdy tylko Jan dostrzegł Jezusa, natychmiast wskazał na Niego, nie zatrzymując uwagi uczniów na sobie. W jaki sposób ty pokazujesz innym Jezusa? Jak sprawiasz, by uwaga otoczenia nie była skupiona na tobie, tylko na Bogu?

Jezus pyta uczniów Jana, czego szukają. Jest to pytanie o ich nadzieje, oczekiwania, plany, o ich obraz Mesjasza – czyli obraz zbawienia. Usłysz to pytanie skierowane do ciebie: Czego oczekujesz od Mesjasza w swoim życiu? Co oznacza dla ciebie być zbawionym?

Jezus zabrał uczniów do swojego domu, do swojej codzienności. Wiedział, że aby uczniowie chcieli za Nim iść, muszą najpierw Go poznać. Zaufanie nie przychodzi łatwo wobec nieznajomych. Słuchając ponownie słów Ewangelii, zobacz, jak Jezus dawał i daje się poznać tobie osobiście. 

Stań przed Jezusem jak przed Nauczycielem i opowiedz Mu o tym, co było dla ciebie ważne podczas tej modlitwy.

Chwała Ojcu…