Ustawienia

Ulubione 0
23
02.2024
Bł. Stefan Wincenty Frelichowski Mt 5,20-26 
0,00 / 0,00

Sunday, 01 stycznia 2023

Okres Narodzenia Pańskiego, Łk 2,16-21
Ósmy dzień oktawy Bożego Narodzenia: Uroczystość Św Bożej Rodzicielki

W starożytnym hymnie Alma Redemptoris Mater, którym rozpoczynamy dzisiejszą modlitwę, słyszymy: „Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza, Gwiazdo Morska, do nieba ścieżko najprościejsza, (...) Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela. // Panno, przedtem i potem ze świata podziwieniem, uczczona Gabryjela wdzięcznym pozdrowieniem; Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi”. Niech ta muzyka stanie się twoją modlitwą ku czci Bożej Rodzicielki. 

Łk 2,16-21 
Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

Z jednej strony widzimy brudną stajnię, żłób i pasterzy, czyli osoby z marginesu ówczesnego społeczeństwa. Z drugiej strony nowonarodzonego Syna Bożego, niepokalaną Maryję i cudowne wydarzenia, jakie poprzedziły opisaną scenę. Brud i grzeszność, mieszają się z jasnością i świętością. Tajemnica Wcielenia – która dokonała się za pośrednictwem Maryi, Matki Boga i Człowieka – ukazuje nam, jak Boże światło rozjaśnia nasze ciemności. W jakich sferach twojego życia najbardziej potrzebujesz światła Bożej nadziei?

Za chwilę jeszcze raz usłyszysz dzisiejszą Ewangelię. Słuchając jej, zwróć uwagę na atmosferę optymizmu, jaka towarzyszy opisanym bohaterom, mimo zewnętrznych okoliczności. 

Na zakończenie porozmawiaj z Maryją o rzeczach, które najmocniej zapisały się w twoim sercu podczas dzisiejszej modlitwy.

Chwała Ojcu…