Ustawienia

Ulubione 0
23
02.2024
Bł. Stefan Wincenty Frelichowski Mt 5,20-26 
0,00 / 0,00

Saturday, 10 grudnia 2022

Adwent, Mt 17,10–13
Najśw. Maryja Panna Loretańska

Podążając drogą życia duchowego, poszukujemy przewodników, którzy mogliby nam wskazać kierunek. Nierzadko czujemy słabość i wewnętrzną pustkę. Pragniemy, by ktoś ją wypełnił, poprowadził nas w trudnym czasie. Podobnie jak my na takich przewodników czekał lud Izraela.

Mt 17,10–13 
Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: „Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?” On odparł: „Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy ma od nich cierpieć”. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu.

Najdłuższą drogą duchową jest ta, która wiedzie od umysłu do serca. Od poznania do czynu. Od prawa Bożego do miłości. Żydzi również przeczuwali, że odnowa duchowa musi zacząć się od odnowy życia – nawrócenia. Jakiego nawrócenia potrzebujesz w czasie tego Adwentu?

Tym, co Jezusa najbardziej wzburzało, nie była sama błędna postawa, ale zatwardziałość serca. Niezdolność do rozpoznania znaków czasu – czyli tego, do czego tu i teraz zaprasza człowieka Bóg. Łatwiej jest oczekiwać wielkich znaków i oczyszczenia, które ma przyjść z zewnątrz, niż podjąć refleksję nad swoją głębią. Jakiego znaku oczekujesz w swoim życiu?

Jan Chrzciciel, w którym Jezus widział nowo przybyłego Eliasza, całym swoim życiem był czytelnym znakiem zapraszającym do nawrócenia. Wielu go nie przyjęło, wielu widziało w nim szaleńca, za swoje słowa zapłacił życiem. Jezus stawia go nam za wzór, przypominając, że inny znak już nie będzie dany. Słuchając Ewangelii, pomyśl o osobach i sytuacjach, które już teraz są dla ciebie Bożym znakiem.

Proś Pana o łaskę serca otwartego na Boże znaki. Podejmij drogę adwentowego przygotowania z Janem Chrzcicielem.

Chwała Ojcu…