Ustawienia

Ulubione 0
25
04.2024
Święto św. Marka Ewangelisty Mk 16,15–20
0,00 / 0,00

Friday, 09 grudnia 2022

Adwent, Mt 11,16–19
św. Juan Diego

Na początku uświadom sobie, że za chwilę spotkasz się z Panem. Usłyszysz, jak mówi o Janie Chrzcicielu i o sobie. Wsłuchaj się w te słowa i wyobraź sobie, że jesteś wśród słuchaczy.

Mt 11,16–19
Jezus powiedział do tłumów: „Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przesiadujących na rynku dzieci, które głośno przymawiają swym rówieśnikom: «Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wy nie zawodziliście». Przyszedł bowiem Jan, nie jadł ani nie pił, a oni mówią: «Zły duch go opętał». Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a oni mówią: «Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników». A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny”.

Jezus nie pochwala skupiania się na zewnętrznych zachowaniach i szybkiego oceniania. Ważne jest to, co znajduje się głębiej, motywacje, jakie stoją za zachowaniem Jana Chrzciciela i Chrystusa. Zatrzymanie się na wyobrażeniu utrudnia dostrzeżenie skarbu, jaki znajduje się w środku. W jaki sposób ty podchodzisz do tego, co nowe i nierozpoznane na drodze twojej wiary?

Prawdopodobnie byłoby o wiele łatwiej, gdyby Bóg podał jeden dokładny sposób, w jaki należy żyć, by o Nim świadczyć. Jednak tak się nie dzieje. Jezus, Jan Chrzciciel, prorocy, święci są najlepszym dowodem na to, że Bogiem żyje się na różne sposoby. Nie ma gotowych rozwiązań, są jedynie wskazówki na drogę. Jakie uczucia i myśli pojawiają się w tobie, gdy to słyszysz?

Na pierwszy rzut oka postawa Chrystusa i Jana Chrzciciela są przeciwstawne. Jednak sam Jezus wspomina, że „mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny”. Ty także jesteś zaproszony do tego, by głosić królestwo na jedyny i niepowtarzalny sposób, który wyznacza ci Bóg. Zastanów się, jak możesz wpisać się w tę misję trwającą już od ponad dwóch tysięcy lat.

Na koniec modlitwy porozmawiaj z Jezusem jak z najlepszym przyjacielem. Opowiedz Mu o tym, co poruszyło cię w czasie tej modlitwy. 

Chwała Ojcu…