Ustawienia

Ulubione 0
23
02.2024
Bł. Stefan Wincenty Frelichowski Mt 5,20-26 
0,00 / 0,00

Monday, 05 grudnia 2022

Adwent, Łk 5,17–26
Bł. Narcyz Putz

Słuchając tekstu Ewangelii, zwróć uwagę na występujące w niej osoby, co mówią i co robią. 

Łk 5,17–26 
Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. A była w Nim moc Pańska, tak że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim. Nie mogąc w żaden sposób go przenieść z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem na sam środek, przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, rzekł: „Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy”. Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: „Kimże on jest, że wypowiada bluźnierstwa? Któż może odpuścić grzechy prócz samego Boga?” Lecz Jezus przejrzał ich myśli i w odpowiedzi na nie rzekł do nich: „Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: «Odpuszczone są ci twoje grzechy», czy powiedzieć: «Wstań i chodź»? Otóż żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów” – rzekł do sparaliżowanego: „Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu!” I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do swego domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: „Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj”.

Wokół Jezusa gromadziły się tłumy. Stawał się On coraz bardziej znany, stąd wśród słuchających Go obecność faryzeuszy i uczonych w Prawie. Być może postawili sobie za cel kontrolowanie nauki nowego rabbiego. W pewnym momencie w ich umysłach pojawia się ocena słów Jezusa i niepokój z tym związany. Tekst Ewangelii mówi, że przejrzał On ich myśli. On zna także twoje myśli. Jakie rodzą się teraz w tobie? Możesz porozmawiać z Jezusem o tym, co cię nurtuje.

Głównym bohaterem jest dziś paralityk. To osoba zależna od drugiego człowieka, a więc nie w pełni wolna i samodzielna. Być może chciał on spotkać się z Jezusem, lecz nie mógł tego dokonać o własnych siłach. Symbolizuje niemoc człowieka, bezradność, a nawet uzależnienie. Gdzie w twoim życiu odnajdziesz takie obszary?

Sparaliżowany człowiek doświadcza wielkiego miłosierdzia Bożego – uzdrowienia duszy i ciała. „Wstań”, „weź łoże”, „idź” – te słowa Jezus kieruje też do ciebie. Obszary paraliżu, niemocy, bezradności, o których przed chwilą pomyślałeś, mogą zostać uzdrowione. Słuchając ponownie tekstu Ewangelii, otwórz się na Bożą moc, która może całkiem zmienić twoje życie.

Porozmawiaj z Synem Bożym o Jego obecności pośród twoich bezsilności i niemocy. 

Chwała Ojcu…