Ustawienia

Ulubione 0
25
04.2024
Święto św. Marka Ewangelisty Mk 16,15–20
0,00 / 0,00

Saturday, 03 grudnia 2022

Adwent, Mt 9,35 – 10,1.5a.6–8 
św. Franciszek Ksawery SJ

Wyobraź sobie Jezusa, który dzisiaj chce zrobić wszystko, by uczynić twój dzień dobrym – zarówno spotykając się z tobą bezpośrednio, jak i poprzez innych ludzi. 

Mt 9,35 – 10,1.5a.6–8 
Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: „Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.

Jezus zajmuje się „wszystkimi” – dotarł do wszystkich wiosek, leczył wszystkie słabości. Nie pomija żadnego, nawet pozornie nieistotnego miejsca czy problemu. Co wydarzyło się albo dopiero będzie się działo dzisiaj w twoim życiu? W jaki sposób chciałbyś powierzyć dzisiejsze spotkania, ludzi czy sytuacje Bożej uwadze i trosce?

Nikt z nas nie jest samowystarczalny. Bóg stawia nas sobie nawzajem na drodze, byśmy mogli zarówno dawać, jak i przyjmować. Przypomnij sobie, kto w ciągu tego tygodnia był wobec ciebie „robotnikiem Pana”. Kto mówił ci o Dobrej Nowinie, pomagał w obowiązkach, rozmawiał o tym, co dla ciebie ważne, śmiał się lub płakał razem z tobą?

Jesteś posłany do owiec, które poginęły. To nie do ciebie należy wybór tego, komu należy się pomoc. Słuchając jeszcze raz słów Ewangelii, zastanów się, w jaki sposób możesz – tak jak Jezus – uważnie i bezinteresownie znajdować wokół siebie ludzi, którzy cię potrzebują. 

Poproś Ducha Świętego o umiejętność dawania i przyjmowania dobra, do którego stworzył cię Bóg.

Chwała Ojcu…