08
12.2022
Niepokalane Poczęcie Najśw. Maryi Panny (uroczystość) Łk 1,26–38
0,00 / 0,00

Thursday, 24 listopada 2022

Okres zwykły, Łk 21,20-28 
Św. Andrzej Dung-Lac i towarzysze

Na początku tej modlitwy otwórz swoje serce na Słowo Boże. Pozwól, by prowadził cię Duch Święty.

Łk 21,20-28 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Skoro ujrzycie Jeruzalem otoczone przez wojska, wtedy wiedzcie, że jego spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci, co po wsiach, niech do niego nie wchodzą. Będzie to bowiem czas pomsty, aby spełniło się wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni! Nastanie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród: jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jeruzalem będzie deptane przez pogan, aż czasy pogan się wypełnią. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”.

Objawiając miłość Boga do ludzi, Jezus objawia sens naszego życia i historii, ale zarazem powoduje jej ostateczny kryzys. Dzieje świata i każdej osoby są dziejami zbawienia – historią przyjęcia lub odrzucenia tej miłości, z której wszystko bierze swój początek i do której wszystko zmierza. Nieustanne wojny oraz uciski, o których mówi dzisiejszy fragment Ewangelii, są wyrazem odrzucenia miłości, którą daje Bóg. „Czasy pogan”, w których żyjemy, są dla ciebie możliwością dawania świadectwa, ale też czasem próby. Jak przeżywasz momenty próby w swoim życiu?

Jezus mówi, że „moce niebios zostaną wstrząśnięte”. Postać tego świata przemija – tylko miłość jest wieczna. Wszystko inne ma sens, o ile uczestniczy w miłości i jej służy. Jak wygląda twoja służba miłości?

Jezus na zakończenie wyzwa do odwagi i nadziei. Nic bowiem nie jest w stanie odłączyć nas od miłości Boga. Miłość, która jest wieczna, domaga się wieczności. Tęskni za spełnieniem słów: „zbliża się wasze odkupienie”. Posłuchaj raz jeszcze mowy Jezusa. Zobacz, jakie słowa przyciągają najbardziej twoją uwagę? Otwórz swoje serce na przyjęcie Dobrej Nowiny.

Porozmawiaj z Jezusem o poruszeniach, które wywołała w tobie dzisiejsza  modlitwa. Oddaj Mu swoje lęki i proś o Ducha odwagi.

Chwała Ojcu…