08
12.2022
Niepokalane Poczęcie Najśw. Maryi Panny (uroczystość) Łk 1,26–38
0,00 / 0,00

Friday, 18 listopada 2022

Okres zwykły, Łk 19,45–48
Bł. Karolina Kózkówna

Zaczynasz modlitwę, czyli spotkanie z Jezusem. Rozglądnij się i spróbuj Go dostrzec w tym, co widzisz wokół. 

Łk 19,45–48 
Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: „Napisane jest: «Mój dom będzie domem modlitwy», a wy uczyniliście go jaskinią zbójców”. I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.

Świątynia w Jerozolimie utożsamiana była z obecnością Boga. Jezus, przeganiając kupców, chce oczyścić świątynię z interesowności. Zostawia w niej to, co najważniejsze – możliwość spotkania z Bogiem. Jakich kupców dostrzegasz w świątyni swojego serca? Co przeszkadza ci w bezinteresownym spotkaniu z Bogiem?

Codzienna obecność Jezusa i głoszone przez Niego Słowo sprawiają, że świątynia jest żywa, pełna ludzi słuchających z zapartym tchem. Co czujesz na myśl, że Jezus codziennie pragnie mówić do ciebie?

Porozmawiaj z Jezusem o świątyni twojego serca, a jeśli uważasz, że potrzebuje ona oczyszczenia, zaproś Go do tego.

Chwała Ojcu…