08
12.2022
Niepokalane Poczęcie Najśw. Maryi Panny (uroczystość) Łk 1,26–38
0,00 / 0,00

Tuesday, 15 listopada 2022

Okres zwykły, Łk 19,1–10 
Św. Albert Wielki

Wyobraź sobie sytuację, gdy jesteś w tłumie na jakimś ważnym, publicznym wydarzeniu i chcesz zobaczyć, co się tam dzieje, lecz nie możesz.

Łk 19,1–10 
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: „Do grzesznika poszedł w gościnę”. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: „Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”. Na to Jezus rzekł do niego: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło”.

Zacheusz był osobą nielubianą, nieszanowaną, ale pełnił znaczącą funkcję społeczną. Jezus zaintrygował go tak bardzo, że Zacheusz zdecydował, by zrobić coś, co nie korespondowało z jego statusem społecznym. Coś, co wydawało się niepoważne. Nie zważał przy tym na opinie innych ludzi. Co ty jesteś w stanie zrobić, żeby zobaczyć Jezusa?

Jezus zwrócił się do Zacheusza po imieniu. Dostrzegł jego pragnienie kontaktu, relacji. Nie zważał no to, jakim grzesznikiem był Zacheusz i ile osób skrzywdził. Dla Jezusa ważny jest człowiek. Jezus odpowiedział na pragnienie Zacheusza w sposób, jakiego on z pewnością się nie spodziewał. Jakiego spotkania z Jezusem ty pragniesz? Jak Jezus odpowiada na to twoje pragnienie? 

Spotkanie Jezusa i Zacheusza owocuje jego nawróceniem. Źródłem tego nawrócenia jest radość wynikająca z relacji, a nie poczucie winy czy strach. To Jezus sam przemienia serce człowieka. Nawrócenie to naturalna reakcja na miłość. Przypomnij sobie doświadczenie Bożej miłości, które przemieniło twoje serce.

Podziękuj Panu za ten czas spotkania. On sam dziś przyszedł do ciebie. Powiedz Mu o tym, co najbardziej poruszyło cię na tej modlitwie.

Chwała Ojcu…