08
12.2022
Niepokalane Poczęcie Najśw. Maryi Panny (uroczystość) Łk 1,26–38
0,00 / 0,00

Monday, 14 listopada 2022

Okres zwykły, Łk 18,35–43
Św. Józef Pignatelli SJ

Rozejrzyj się dookoła siebie. Zwróć uwagę na szczegóły tego, co widzisz. Następnie skup się na zapachu, a potem poczuj, co masz pod palcami, i skieruj uwagę na dotyk. W dzisiejszej modlitwie odczuwanie odgrywa ważną rolę. Teraz wyostrz słuch i skup się na czytanej Ewangelii. 

Łk 18,35–43 
Kiedy Jezus przybliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał przeciągający tłum, wypytywał się, co to się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: „Jezusie, Synu  Dawida, ulituj się nade mną!” Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!” Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się przybliżył, zapytał go: „Co chcesz, abym ci uczynił?” On odpowiedział: „Panie, żebym przejrzał”. Jezus mu odrzekł: „Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła”. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.

Człowiek poznaje świat za pomocą zmysłów, a kiedy jeden z nich zawodzi, wtedy wyostrzają się pozostałe. Bohater z dzisiejszego fragmentu został zredukowany jedynie do swojego braku wzroku. Ewangelista nazywa go „jakiś niewidomy”. Jednak ślepota nie odrywa go od rzeczywistości, doskonale słyszy, co się dzieje dookoła niego. Na ile jesteś uważny na to, co dzieje się wokół ciebie? 

Niewidomy jest równie uważny na zewnętrzne otoczenie, jak i na swoje wewnętrzne potrzeby. Woła Jezusa i błaga Go o litość. Musiał być bardzo uciążliwy dla innych, skoro nastawali na niego, żeby przestał krzyczeć. Jego upór doprowadził do spotkania z Jezusem. Na ile jesteś wrażliwy na swoje wewnętrzne potrzeby i z uporem wołasz o pomoc?

Jezus pyta tego człowieka o jego pragnienia. Nie zakłada z góry, że niewidomy po prostu chce widzieć. Nie redukuje go tylko do ślepoty, ale chce odpowiedzieć na jego prośbę. Tak samo Bóg chce odpowiedzieć na twoje pragnienia. Gdybyś miał dzisiaj zawołać do Jezusa, to jakbyś wołał?

Jezus chce odpowiedzieć na twoje pragnienie. Teraz jest czas, żeby Mu opowiedzieć o potrzebie, która obecnie najbardziej dobija się do głosu w twoim sercu.

Chwała Ojcu…