08
12.2022
Niepokalane Poczęcie Najśw. Maryi Panny (uroczystość) Łk 1,26–38
0,00 / 0,00

Friday, 11 listopada 2022

Okres zwykły, Łk 17,26–37 
Św. Marcin

Niespodziewany telefon z ważną informacją, dzwonek do drzwi w środku nocy, ktoś spotkany na ulicy. Spróbuj przypomnieć sobie doświadczenie zaskoczenia i mając je w pamięci, wysłuchaj dzisiejszego Słowa.  

Łk 17,26–37 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; a przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba «deszcz ognia i siarki» i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Miejcie w pamięci żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą razem mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona”. Pytali Go: „Gdzie, Panie?” On im odpowiedział: „Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy”.

Niewątpliwie koniec świata to temat intrygujący. Dziś Jezus mówi o tym, jak będzie on wyglądał. Powraca do znanych wydarzeń: potopu z czasów Noego czy zniszczenia Sodomy, z której uratował się sprawiedliwy Lot. Jezus mówi, że tamte zjawiska będą towarzyszyły Jego ponownemu przyjściu. Jakie uczucia dominują w tobie na myśl o apokalipsie?  

Jezus z nikim nie buduje relacji na strachu, lecz zawsze zaprasza do miłości, która jest możliwa jedynie w wolności. Powrót do potopu czy zniszczenia Sodomy nie jest więc przemocowym argumentem, ale akcentem postawionym na zaufanie. W chwili próby lub końca świata Jezus zaprasza do przyjęcia postawy Noego i Lota. Zostaw wszystko i wbrew wszystkiemu wsiądź na łajbę. Zostaw wszystko i wbrew wszystkiemu opuść miasto. Pan ci w tym pobłogosławi. Jak w trudnych chwilach wygląda twoje zaufanie Jezusowi? 

Relacja budowana na miłości musi być szczera. Chrystus mówi uczciwie, że podobnie jak potop pochłonął tych, którzy nie weszli do arki, i ogień spalił pozostałych w Sodomie, tak też będzie z Jego powtórnym przyjściem. Można zastanawiać się, czy to sprawiedliwe. Można też zastanowić się nad własną sprawiedliwością i pragnąć życia w miłości do Boga. Jak wygląda twoja sprawiedliwość?

Porozmawiaj z Jezusem o tym, jak przeżywasz relację z Nim. O tym, co w niej jest dobre i cieszące, a co czasem cię zaskakuje lub rodzi strach.  

Chwała Ojcu…