08
12.2022
Niepokalane Poczęcie Najśw. Maryi Panny (uroczystość) Łk 1,26–38
0,00 / 0,00

Wednesday, 09 listopada 2022

Okres zwykły, J 2,13-22
Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Wyobraź sobie przedsionek świątyni wypełniony bankierami oraz kupcami. Zobacz Jezusa, w którym na widok targowiska rodzi się gniew. 

J 2,13-22
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!” Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie”. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?” Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?” On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Wygodnie jest zakupić potrzebne rzeczy przy świątyni, by złożyć ofiarę paschalną. Jednak reakcja Jezusa nie powinna dziwić. Zdarza się, że nasze podejście do relacji z Bogiem opiera się na handlu wymiennym. Ja Ci, Panie Boże, złożę ofiarę, a Ty mi załatwisz coś innego. Chrystus jest wystarczającą ofiarą, otwierającą nam drzwi na relacje z Ojcem. Co dla ciebie oznacza symboliczny wymiar przepędzenia kupców ze świątyni? 

Bliska relacja Mistrza z Bogiem Ojcem popycha Go do czynu, który społecznie wydaje się nieakceptowalny. Uczniowie, patrząc na zachowanie Jezusa, przypominają sobie słowa Pisma. Gorliwość jest energią, która objawia się wtedy, gdy człowiekowi na czymś zależy. Gdy kocham, jestem w stanie walczyć o to, co najważniejsze. Jakie jest twoje podejście do głoszenia Ewangelii? Ile w nim zapału? Ile obojętności?  

Nauka Jezusa o tym, że w trzy dni wzniesie świątynię na nowo, jest nawiązaniem do Jego pokonania śmierci i zmartwychwstania. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Choć może wydawać się, że twoje działania czy głoszenie niewiele mogą zmienić, pamiętaj, kim jest Ten, kto cię posłał. Ciebie też Jezus posyła. Czy masz świadomość do czego? 

Jeśli tego pragniesz, w rozmowie końcowej poproś Jezusa, by pomógł ci przezwyciężyć lęki. Porozmawiaj z Nim o swoim zapale do głoszenia Ewangelii.

Chwała Ojcu…