02
10.2022
XXVII niedziela zw. Łk 17,5-10
0,00 / 0,00

Wednesday, 21 września 2022

Okres zwykły, Mt 9,9–13
Święto św. Mateusza Ewangelisty

Na początku tej modlitwy wyobraź sobie tłum ludzi zgromadzony wokół Jezusa, wiele twarzy, rozbieganych oczu, odgłosy handlowego miasta. W tym zgiełku odbędzie się za chwilę szczególne spotkanie, w którym czas jakby się zatrzymał. 

Mt 9,9–13 
Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną!” A on wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?” On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary». Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

Wzrok Jezusa spotyka się ze wzrokiem Mateusza. Nikt z nas do końca nie wie, co wydarza się w tym momencie między nimi. Wobec tej zaskakującej tajemnicy spotkania pozwólmy sobie na moment zadziwienia oraz zadumy. Co możesz powiedzieć o przenikającym spojrzeniu Jezusa w twoim życiu?

Mateusz słyszy wezwanie „Pójdź za Mną”. Nie tylko słyszy, ale również pozytywnie odpowiada na zaproszenie Jezusa. Niezwykła reakcja Apostoła jest jednak poprzedzona spojrzeniem. To spojrzenie musi być szczególne. W nim nie ma pogardy, odrzucenia i nienawiści, z którymi, jako celnik, Mateusz spotykał się na co dzień. W tym spojrzeniu jest miłość. Jak się czujesz, gdy pomyślisz, że właśnie tak w tym momencie patrzy na ciebie Jezus?

Jezus przyjmuje gościnę w domu Mateusza wśród jego przyjaciół i bliskich, którzy wcale nie są szczególnie wierzący czy moralnie doskonali. Jezus chce się spotkać, okazać swoją miłość oraz akceptację. Nie osądza, ale dostrzega w człowieku potencjał – pragnienie miłości, przebaczenia i miłosierdzia. Na ile pozwalam przyjść Jezusowi do mojego niedoskonałego domu?

Porozmawiaj z Jezusem o tym, co było dla ciebie ważne w tej modlitwie. Możesz poprosić Go o uważne oczy serca otwarte na Jego miłosierne spojrzenie, które przyjmuje, uzdrawia i uczy kochać coraz bardziej i bardziej.

Chwała Ojcu…