02
10.2022
XXVII niedziela zw. Łk 17,5-10
0,00 / 0,00

Tuesday, 20 września 2022

Okres zwykły, Łk 8,19–21
Śś. Andrzej Kim Tae-gon i towarzysze

Wyobraź sobie nauczającego Jezusa i otaczający Go tłum. Dostrzeż próbującą się przedostać do Niego Matkę z braćmi. 

Łk 8,19–21 
Przyszli do Jezusa Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu. Oznajmiono Mu: „Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą”. Lecz On im odpowiedział: „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je”.

Trudne słowa słyszymy dziś w Ewangelii. Mogą przychodzić myśli, że Jezus porzuca swoją rodzinę na rzecz uczniów. Nic bardziej mylnego. Jezus doskonale wie, że Jego Matka jest całkowicie zanurzona w Jego misji. Maryja rozumie, że miejsce Jezusa jest teraz pośród tych, którzy być może słyszą Jego słowa po raz pierwszy w życiu. Na ile jesteś w stanie „podzielić się” Jezusem z kimś innym, kto również potrzebuje Jego uwagi? 

Jezus bardzo mocno podkreśla, że ci, którzy idą za Jego słowem i żyją nim, będą zauważeni. Daje im czas, tłumaczy. Przygarnia do siebie tak blisko, jak przygarnia się najbliższych w rodzinie. Zobacz, że dla Jezusa nie jesteś przypadkowy. Idąc Jego drogą, wchodzisz do Jego rodziny. Jesteś Mu bliski jak siostra, jak brat. Jak na to reagujesz?

Może dziwić szorstkość Jezusa względem Matki i braci. Czasem tak jest, że angażując się w życie duchowe, chcemy wciąż stać w pierwszym rzędzie. Przychodzi jednak czas, by przepuścić blisko Jezusa tych, którzy spotykają Go po raz pierwszy. Popatrz na Maryję, jak cierpliwie czeka. Ona wie, że jest z Jezusem na wyłączność. Nie musi się bać, że stojąc nieco dalej, będzie mniej ważna. 

Porozmawiaj z Jezusem o tym, co było dla ciebie ważne w tej modlitwie. Jeśli chcesz, porozmawiaj z Nim o swoim miejscu w Jego rodzinie. 

Chwała Ojcu…