02
10.2022
XXVII niedziela zw. Łk 17,5-10
0,00 / 0,00

Sunday, 04 września 2022

Okres zwykły, Łk 14,25–33
XXIII niedziela zw.

Wyobraź sobie, że znajdujesz się w tłumie wokół Jezusa. Wsłuchaj się w to, co mówi, może patrząc też na ciebie.

Łk 14,25–33 
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: „Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.
Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: «Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć».
Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem”.

Słowo „nienawiść” Jezus wyjaśnia na końcu tego fragmentu. To wyrzeczenie się wszystkiego, co odciąga od Niego. Czasem może to być dramatyczna sytuacja, gdy dotyczy relacji z bliską osobą i trzeba wybierać między nią a Jezusem. Jezus jest tutaj zdecydowany: nikt i nic nie może stanąć między Nim a Jego uczniem. Ile jest w tobie zgody na taką relację z Jezusem?

Postawa wyrzeczenia nie oznacza odrzucenia wszystkiego. To decyzja skupienia się tym, co najważniejsze w danej chwili. To także odcięcie się od wszelkich rozproszeń, które w tym przeszkadzają, jak obawy, pokusy odłożenia na później czy inne sprawy pozornie pilne. Właśnie jako uczeń Jezusa możesz razem z Nim planować budowę domu, zajmować się pracą, rodziną lub towarzyszyć komuś w jego drodze. Co w codziennym życiu najłatwiej cię rozprasza? Jak sobie z tym radzisz?

Dopiero razem z Jezusem możesz w pełni być z ojcem, z matką, z braćmi i siostrami – i z sobą samym. Słuchając jeszcze raz Ewangelii, spróbuj zastanowić się, co ważnego jest teraz przed tobą do zrobienia. Co może ci w tym przeszkadzać?

Na koniec porozmawiaj z Jezusem. Możesz prosić o odwagę i determinację do powiedzenia „nie” wszystkiemu, co przysłania ci Boga.

Chwała Ojcu…