14
08.2022
XX niedziela zwykła Łk 12,49–53
0,00 / 0,00

Wednesday, 10 sierpnia 2022

Okres zwykły, J 12,24–26
Święto św. Wawrzyńca

Przez chwilę myślami powędruj na pole z łanami zboża. Spójrz na dojrzałe kłosy. Zobacz, jakie wspaniałe efekty dała praca ludzi, co w konsekwencji przyniesie dobro innym.  

J 12,24–26
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec”.

Przypowieść o ziarnie opowiedziana dzisiaj przez Jezusa pobudza wyobraźnię. Zapewne wielokrotnie widziałeś kiełkujące ziarno. Tak jak ziarno kiełkuje i wzrasta w określonym otoczeniu, tak nasze życie przebiega w określonym czasie i miejscu. Nie jesteśmy samotną wyspą – otaczają nas nasi bliscy, przyjaciele, znajomi czy sąsiedzi. Każdemu z nas została dana określona przestrzeń, w której możemy działać. Spróbuj dostrzec, jak wiele dobra cię otacza. Co mógłbyś jeszcze zrobić, aby świat wokół ciebie był lepszy?   

Obumieranie, o którym mówi Jezus, może nie brzmieć zachęcająco, ale jest to coś, co czynimy codziennie często w sposób nieświadomy. Na przykład wykonując własną codzienną pracę z pasją i oddaniem, poświęcając swój czas rodzinie, dzieciom i przyjaciołom, zabiegając o miłość swojej żony, chłopaka czy innej bliskiej osoby lub w końcu robiąc wiele rzeczy, by człowiek obok nas mógł odczuć dobro i piękno. Spróbuj przez chwilę zobaczyć, jak wiele dobra otacza cię w twojej codzienności oraz jak wiele ty sam od siebie dajesz.  

Jezus zwraca uwagę także na szczególny rodzaj służby, jakim jest służba Bogu. Pragnienie takiej służby wynika z bezpośredniego poznania i doświadczenia dobra, a w konsekwencji zauważenia, że najdoskonalszym jego źródłem jest Bóg. Podążanie za Bogiem może być realizowane na wiele sposobów i tylko jednym z nich jest kapłaństwo. Zastanów się, jak ty rozumiesz podążanie za Bogiem. 

Panie Boże, daj mi umiejętność dostrzegania i umiłowania każdego dobra, które spotykam w życiu. Spraw, bym przez to, z Twoją pomocą, mógł to dobro przekazywać dalej w świat.    

Chwała Ojcu…