14
08.2022
XX niedziela zwykła Łk 12,49–53
0,00 / 0,00

Tuesday, 09 sierpnia 2022

Okres zwykły, Mt 25,1–13 
Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein

Wyobraź sobie lampkę oliwną, pełną oliwy, pięknie płonącą, dającą dużo światła.

Mt 25,1–13 
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: «Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!» Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: «Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną». Odpowiedziały roztropne: «Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie». Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: «Panie, panie, otwórz nam!» Lecz on odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was». Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”. 

W dzisiejszej przypowieści słyszymy o dziesięciu pannach. Są one tymi wybranymi, by towarzyszyć panu młodemu w drodze na zaślubiny. Warto uświadomić sobie, że i my jesteśmy wybrani, by towarzyszyć Panu Jezusowi. Co to dla ciebie oznacza? Jak ta świadomość wybrania przejawia się w twoim życiu?

Ale wybranie to nie wszystko. One muszą czuwać, oczekiwać na przyjście pana młodego. I my czekamy na Pana Jezusa, my oczekujemy Jego przyjścia. Oczekujemy przychodzenia Pana Jezusa czy to w różnych sytuacjach naszego życia, czy też już na jego końcu… Co czynisz, by oczekiwać Pana Jezusa? Co pomaga ci czuwać?

Panny nie tylko musiały oczekiwać. Miały się też przygotować na przyjście pana młodego, zaopatrzyć się w oliwę do lamp. Nie wszystkie o to zadbały. I my też czuwając, mamy przygotowywać się na przyjście Pana Jezusa przez współpracę z Jego łaską, wydając owoce w postaci dobrych czynów. Co stanowi dla ciebie oliwę twoich dobrych uczynków? Co czyni cię gotowym na przyjście Pana Jezusa?

Porozmawiaj przez chwilę z Jezusem o twojej gotowości na Jego przyjście, o twoim towarzyszeniu Mu, o twojej współpracy z Jego łaską.

Chwała Ojcu…