14
08.2022
XX niedziela zwykła Łk 12,49–53
0,00 / 0,00

Wednesday, 03 sierpnia 2022

Okres zwykły, Mt 15,21–28
Św. Lidia

Dzisiejszy fragment Ewangelii opisuje spotkanie Jezusa z kobietą kananejską. Uczestnikami tego wydarzenia są także uczniowie Jezusa. Podczas słuchania postaraj się skupić na dialogu kobiety z Panem. 

Mt 15,21–28 
Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha”. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: „Odpraw ją, bo krzyczy za nami”. Lecz On odpowiedział: „Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela”. A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: „Panie, dopomóż mi”. On jednak odparł: „Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom”. A ona odrzekła: „Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów”. Wtedy Jezus jej odpowiedział: „O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!” Od tej chwili jej córka była zdrowa. 

Miejsce, w którym dochodzi do spotkania, to ziemia pogańska. Kobieta, która przychodzi do Jezusa, nie należy do narodu wybranego. Mimo to uznaje, że Chrystus jest wyczekiwanym Mesjaszem. Prawda o tym, kim On jest, motywuje ją do szukania u Niego pomocy. Można mieć różne przekonania o tym, kim jest Jezus. Zastanów się, za kogo ty uważasz Go teraz?

Słowa wypowiedziane w stronę kobiety wydają się oschłe. Jednak ona się nie zniechęca. Dziećmi, o których mowa w tym fragmencie Ewangelii, jest Izrael, szczeniętami – poganie. Kananejka uznaje swoją tożsamość, nie udaje kogoś, kim nie jest. Jednocześnie nie przeszkadza jej to prosić o łaskę. Jaką postawę ty przyjmujesz podczas modlitwy?

Słuchając tekstu Ewangelii ponownie, zwróć uwagę na to, co Jezus mówi o wierze poganki. Ona ze względu na swoją wiarę doświadcza cudu. Ewangelia daje również przykład tego, że żarliwą wiarę można znaleźć w niespodziewanym miejscu. Możesz spotkać ją u kogoś spoza twojej parafii lub Kościoła. Jakie uczucia rodzą się w tobie, gdy to słyszysz?

Porozmawiaj z Jezusem o tym, co wydarzyło się na tej modlitwie. Możesz podziękować za jeden szczególnie ważny dla ciebie moment. 

Chwała Ojcu…