06
07.2022
Bł. Maria Teresa Ledóchowska Mt 10,1–7
0,00 / 0,00

Sunday, 26 czerwca 2022

Okres zwykły, Łk 9,51-62
XIII niedziela zw.

Wyobraź sobie Jezusa, który podąża do Jerozolimy i w czasie wędrówki spotyka różnych ludzi. 

Łk 9,51-62
Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: „Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?” Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: „Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: „Lisy mają nory i ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć”. Do innego rzekł: „Pójdź za Mną”. Ten zaś odpowiedział: „Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca”. Odparł mu: „Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże”. Jeszcze inny rzekł: „Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu”. Jezus mu odpowiedział: „Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”. 

W miasteczku samarytańskim Jezus oraz uczniowie nie zostają przyjęci. W uczniach pojawia się gniew, który sprawia, że chcą ukarać Samarytan. Jeszcze nie nauczyli się postawy miłości, która będzie charakteryzować uczniów Jezusa. Etap, w którym uczeń nie działa automatycznie i bezrefleksyjnie pod wpływem złości, jest duchowym postępem. Dzisiaj również wielu ludzi nie chce zapraszać Jezusa do swojego życia. Jak reagujesz na takie odtrącanie Go przez osoby z twojego otoczenia? 

Jezus w rozmowie z jednym mężczyzną pokazuje, że wybór i podążanie za Nim może wiązać się z wyrzeczeniami oraz niedogodnościami. Jezus również tego doświadczył. Zgoda na taki styl życia jest możliwa tylko w momencie zaufania i doświadczenia Jego miłości. Bliska relacja z Panem pozwala odczuć prawdziwy wewnętrzny pokój i daje siłę do pokonywania trudności.

Dwóch mężczyzn, którzy spotkali Jezusa, nie czuje się gotowymi, by pójść za Nim. Pragną pożegnać się ze swoimi bliskimi. Często wytężamy siły, by usunąć z naszego życia to, co jest złe, i skupić się na tym co dobre. Sztuką jest zrezygnować z czegoś dobrego na rzecz większego dobra. Jak reagujesz na zachętę Jezusa do rezygnacji z tego, co w opinii większości jest wartościowe, na rzecz tego co bardziej potrzebne?

Porozmawiaj z Jezusem o tym, co było dla ciebie ważne podczas tej modlitwy.

Chwała Ojcu…