06
07.2022
Bł. Maria Teresa Ledóchowska Mt 10,1–7
0,00 / 0,00

Saturday, 25 czerwca 2022

Okres zwykły, Łk 2,41-51
Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

Wyobraź sobie zatłoczoną plażę i wypoczywającą na niej rodzinę. Dziecko w trakcie dobrej zabawy zapomina o swoich rodzicach, a ci tracą je z oczu. Zobacz, jak wymieniają nerwowe spojrzenia, jak reagują. 

Łk 2,41-51
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. 

Maryja już od zwiastowania wiedziała, że jej Syn jest kimś wyjątkowym. Opiekując się Nim, opiekowała się także Bożą obietnicą, którą złożył jej Anioł. Z tego słowa Maryja mogła czerpać wytrwałość potrzebną w codzienności, a także w modlitwie. Z jakich doświadczeń ty czerpiesz siłę i wytrwałość?

Wielki skarb to także wielka odpowiedzialność. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, że Maryja i Józef z bólem serca szukali zaginionego Jezusa. Być może powodem bólu było rozczarowanie związane z innym wyobrażeniem obecności Jezusa w ich życiu. Jak przeżywasz momenty, w których pomimo twoich starań i chęci Jezus jest jakby nieobecny? 

Jezus często zaskakuje. Już od dziecięcych lat przekraczał najśmielsze oczekiwania swoich rodziców. Być może inaczej wyobrażali sobie przyszłość ich Syna. Słuchając ponownie słów Ewangelii, zwróć uwagę na zdumienie i zakłopotanie otaczających go ludzi: nauczycieli i rodziców. Jakie masz oczekiwania względem Jezusa i jakie reakcje w tobie powodują?

Porozmawiaj z Maryją o tym, jak nieuchwytność Jezusa poszerzała Jej serce i uczyła zaufania Bogu.

Chwała Ojcu…