06
07.2022
Bł. Maria Teresa Ledóchowska Mt 10,1–7
0,00 / 0,00

Thursday, 23 czerwca 2022

Okres zwykły, Łk 1,57-66.80
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Wyobraź sobie pełen radosnego gwaru dom kapłana Zachariasza. Wypełnił się już po brzegi krewnymi i sąsiadami, którzy przybyli, by świętować narodziny chłopca. Zobacz siebie w tej scenie.

Łk 1,57-66.80 
Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała: «Nie, natomiast ma otrzymać imię Jan». Odrzekli jej: «Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię». Pytali więc na migi jego ojca, jak by chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: «Jan będzie mu na imię». I zdumieli się wszyscy. A natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język, i mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: «Kimże będzie to dziecię?» Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś wzrastał i umacniał się na duchu, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.

Zwróć uwagę na panującą atmosferę radości, którą opisuje początek dzisiejszej Ewangelii. Oto ta, którą powszechnie uważano za ukaraną i odrzuconą przez Boga, doznaje niespotykanej łaski. Ludzie rozpoznają w narodzinach dziecka miłosierdzie Pana, które ma moc przemieniać ludzkie serca. Postaraj się przypomnieć sobie ten czas, kiedy w twoim życiu objawiło się Boże miłosierdzie. Jakie odczucia ci wówczas towarzyszyły?

Problem pojawia się, gdy zgromadzeni nazywają dziecko imieniem ojca, przeciw czemu interweniuje matka. Imię, które wskazuje na tożsamość i misję w życiu dziecka, ma być według niej związane z niepojętym darem Boga. Jan, który nie ma imiennika wśród krewnych, do końca życia będzie głosił Izraelowi: Nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Jestem Inny. Gdy dorośnie, wzmocniony Duchem, będzie wskazywał całym sobą poza siebie, ku Temu, który ma nadejść. W jaki sposób Bóg umacnia cię na duchu? 

Zgodnie z tradycją syn Zachariasza prawdopodobnie odziedziczyłby zajęcie swojego ojca, tak jak Jezus po Józefie został cieślą. Ale Bóg w odniesieniu do Jana Chrzciciela miał inne plany. Inność Jana może być powodem do sprzeciwu lub nawet odrzucenia. Jednak możliwe jest również jej bezwarunkowe przyjęcie, w zaufaniu do Bożej dobroci, która udziela się tak, jak chce. Zachariasz jest tego przykładem. Gdy przyjmuje Boży dar, rozwiązują się pęta jego języka i uwielbia Boga. Do przyjęcia jakiego daru zaprasza cię Bóg?

Porozmawiaj z Bogiem Ojcem o tym, kim dla Niego jesteś. Wsłuchaj się, jak woła cię po imieniu… 

Chwała Ojcu…