06
07.2022
Bł. Maria Teresa Ledóchowska Mt 10,1–7
0,00 / 0,00

Tuesday, 21 czerwca 2022

Okres zwykły, Mt 7,6.12-14
Św. Alojzy Gonzaga

Stając w obecności Jezusa, spróbuj wyciszyć swoje zmysły i serce. Niech to będzie czas bycia z Jezusem, prawdziwym przyjacielem. 

Mt 7,6.12-14 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, nie poszarpały was samych. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków. Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!”

Całe życie ludzkie jest sztuką dokonywania wyborów. Wchodzimy w nie z określonymi cechami, zasobami i talentami, ale to wybory sprawiają, że te dary w nas mnożą się lub marnują. Oddalają lub zbliżają nas do Boga i siebie samych. Do czego prowadzą cię twoje decyzje i wybory?

Podstawowa zasada miłości brzmi: jeśli chcesz jej doświadczyć , kochaj. Wyborami, które płyną z miłości, pomnażamy miłość Bożą obecną w świecie. Nawet jeśli wymaga to trudnych decyzji. Kierowanie się miłością nie oznacza, że wszystko od razu staje się łatwe i przyjemne, ale możemy liczyć na wsparcie i łaskę Boga. Przyjrzyj się swoim motywacjom w relacjach z innymi. Czym się kierujesz?

Czasem bardzo trudno jest nam podejmować decyzje. Brakuje wolności wewnętrznej, chęci lub umiejętności szukania i znajdowania woli Bożej. Ryzykujemy wówczas rozminięcie się z powołaniem. To czego chcemy dla siebie, niekoniecznie jest dobrem, którego pragnie dla nas Bóg. Pociąga nas miłość, ale lękamy się wyrzeczeń, gdy opadną uniesienia serca. Wsłuchaj się ponownie w słowa Jezusa, gdy opisuje drogę prowadzącą do życia wiecznego z Nim. Co dla ciebie oznacza „ciasna brama” i „wąska droga”? Do jakich wyborów zaprasza cię Jezus?

Porozmawiaj z Jezusem o swoich różnych życiowych wyborach. Otwórz swoje serce na Jego rady, na słowo życia, możesz Mu zaufać...

Chwała Ojcu…