06
07.2022
Bł. Maria Teresa Ledóchowska Mt 10,1–7
0,00 / 0,00

Thursday, 16 czerwca 2022

Okres zwykły, Łk 9,11b–17
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Wyobraź sobie Jezusa przechodzącego dzisiaj obok twojego domu, ulubionego sklepu, uczelni lub pracy. Na początku tej modlitwy trwaj w atmosferze Jezusa przechodzącego obok ciebie. 

Łk 9,11b–17
Jezus mówił tłumom o królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrawiał. Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego Dwunastu, mówiąc: „Odpraw tłum; niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie mogliby się zatrzymać i znaleźć żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu”. Lecz On rzekł do nich: „Wy dajcie im jeść!” Oni zaś powiedzieli: „Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że pójdziemy i zakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi”. Było bowiem mężczyzn około pięciu tysięcy. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Każcie im rozsiąść się gromadami, mniej więcej po pięćdziesięciu”. Uczynili tak i porozsadzali wszystkich. A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali tłumowi. Jedli i nasycili się wszyscy, a zebrano jeszcze z tego, co im zostało, dwanaście koszów ułomków.

Jezus dzisiaj jest pośród ludzi, którzy pragnęli spotkać się z Nim osobiście, spojrzeć Mu w oczy, usłyszeć Jego głos. Jedni szukali nadziei na zbawienie i wejście do królestwa Bożego, inni potrzebowali uzdrowienia. W jaki sposób ty chciałbyś dzisiaj spotkać się z Jezusem? Dlaczego dzisiaj z Nim rozmawiasz? 

Jezus bierze chleb, błogosławi i daje uczniom, by oni rozdawali go ludziom w tłumie. Powtarza to podczas Ostatniej Wieczerzy, powtarza to również codziennie, na całym świecie, wszędzie tam, gdzie sprawowana jest Eucharystia. Co myślisz i czujesz, patrząc dzisiaj na kawałek chleba stający się ciałem Jezusa? 

Apostołowie byli przekonani, że to, co mają, jest niewystarczające do rozwiązania problemu. Ostatecznie jednak, każdy z nich oddał coś Jezusowi – a On, zbierając to wszystko w jedno miejsce, błogosławiąc i dzieląc, pokazuje, że z ubóstwa jest w stanie tworzyć obfitość. Słuchając raz jeszcze tekstu Ewangelii, zastanów się, co Jezus mógłby w tobie szczególnie pobłogosławić, byś mógł dać to innym.

Porozmawiaj z Jezusem o tym, jak  spotkanie z Nim może pomóc rozpoznać i zaspokoić głód twojego serca. 

Chwała Ojcu…