06
07.2022
Bł. Maria Teresa Ledóchowska Mt 10,1–7
0,00 / 0,00

Wednesday, 15 czerwca 2022

Okres zwykły, Mt 6,1–6.16–18
Bł. Jolenta

Wyobraź sobie miejsce, w którym czujesz się bezpiecznie, które możesz nazwać swoim schronem. Poświęć chwilę, by rozejrzeć się wokół i poczuć atmosferę twojego azylu. 

Mt 6,1–6.16–18  
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.

„Strzeżcie się!” Jezus przestrzega uczniów przed kierowaniem się opinią innych. Akceptacja z zewnątrz nie może zapewnić trwałego schronienia. Przypomnij sobie sytuację, w której działałeś albo wstrzymywałeś się od działania ze względu na opinię innych. Jakie były ich reakcje na twoje zachowanie? A jakie odczucia pozostały w tobie?

Gdy pozostajemy wierni sobie i Bogu, jesteśmy naprawdę bezpieczni. Można być zranionym, lecz bezpiecznym. Pomyśl o sytuacjach, w których byłeś głęboko przekonany do jakiejś sprawy, idei, działania. Co wówczas robiłeś: podejmowałeś je czy wstrzymywałeś się od działania ze względu na opinię innych? Jak przeżywałeś konsekwencje tej decyzji? 

Im bliżej jesteś Jezusa, tym lepiej jesteś strzeżony. Dzięki spotkaniu z Nim możesz bez szwanku okazywać hojność. Ze względu na Niego możesz też bezpiecznie powstrzymać się od działania. Słowem, nie zaszkodzi ci ani jałmużna, ani post. Sam na sam z Jezusem posłuchaj Ewangelii jeszcze raz. 

Na koniec porozmawiaj z Jezusem o tym, gdzie możesz dziś okazać hojność lub wstrzymać się od niepotrzebnego działania. Możesz spróbować wprowadzić w życie to, do czego jesteś przekonany po tym spotkaniu. Pan cię strzeże. 

Chwała Ojcu…