06
07.2022
Bł. Maria Teresa Ledóchowska Mt 10,1–7
0,00 / 0,00

Saturday, 11 czerwca 2022

Okres zwykły, Mt 10,7–13
Św. Barnaba Apostoł

„Skandal” pierwszych chrześcijan polegał na prymacie działania nad nauczeniem. Najlepszym wyrazem wiary w zmartwychwstanie było to, jak chrześcijanie – ludzie bogaci i biedni, wykształceni i niepiśmienni, wolni i niewolnicy – traktowali innych i kochali swojego Boga. 

Mt 10,7–13
Jezus powiedział do swoich apostołów: „Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was”. 

„Skąd oni to mają?” – pewnie sami uczniowie nie do końca wiedzieli. Wierzyli natomiast mocno, że dzięki mocy Jezusa nie ma niczego niemożliwego. Kto spotkał Jezusa i doświadczył radości przemiany serca, chce się dzielić tą radością z innymi. Jak to robi? Przez gest uprzejmości, pozdrowienie, pomoc, ducha miłości i braterstwa. A jak ty starasz się głosić posłannictwo Jezusa?

Zaufanie jest zrezygnowaniem z całkowitej kontroli sytuacji. Co więcej, Bóg sam się zatroszczy o byt materialny dla swoich apostołów. Czy uczniowie po głoszeniu królestwa Bożego skarżyli się, że czegoś im brakowało? 

„U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie” – mówił papież Benedykt XVI. Wszystkie nasze dobre działania nie mogą zasłaniać Jezusa ani promować nas samych. To, co zrobisz, o czym opowiesz, ma zawsze kierować innych do Jezusa. Spotkanie z Jezusem dopełni reszty.

Poproś dzisiaj Boga modlitwą św. Ignacego z „Ćwiczeń duchowych”, aby twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu. W ten sposób nie stracisz z oczu perspektywy oraz właściwego celu służby innym.

Chwała Ojcu…