06
07.2022
Bł. Maria Teresa Ledóchowska Mt 10,1–7
0,00 / 0,00

Thursday, 09 czerwca 2022

Okres zwykły, J 17,1–2.9.14–26
Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Wyobraź sobie, że możesz towarzyszyć Jezusowi i Apostołom w czasie Ostatniej Wieczerzy. Panuje podniosła atmosfera – Jezus modli się na głos do swojego Ojca. Wsłuchaj się w głębię wypowiadanych przez Niego słów.

J 17,1–2.9.14–26
W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: „Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”.

Modlitwa Jezusa ukazuje głębię Jego relacji z Ojcem. Jezus wie, do Kogo się zwraca – nie ma tu miejsca na wątpliwości czy brak zaufania. Jezus stanowi jedno ze swoim Ojcem. Zaprasza nas do zastanowienia, jaka jest nasza relacja z Bogiem. Jak wygląda twój dialog z Bogiem w czasie modlitwy?

Jezus w swojej modlitwie opowiada Bogu o człowieku. Nie są Mu obce ludzkie troski – ciągłe narażenie na zło, odrzucenie z powodu imienia Jezusa. Dlatego On chce poświęcić swoje życie w ofierze za człowieka, by uświęcić go w Prawdzie. Jakie uczucia budzą się w tobie na myśl, że Jezus sam się za ciebie modli? 

Z jak wielką troską Jezus wstawia się u swojego Ojca za człowiekiem! Prosi o jedność wśród ludzi na wzór jedności, która jest między Nim a Bogiem. Owa jedność nie ma polegać na ślepym podążaniu w jednym kierunku, lecz na wspólnym przekazywaniu Dobrej Nowiny tym, którzy jej jeszcze nie znają. Jak wygląda twoja modlitwa za Kościół? 

Kończąc modlitwę, opowiedz Jezusowi o tym, co szczególnie ciebie poruszyło w dzisiejszym fragmencie Ewangelii. Rozmawiaj z Nim jak z bliską Osobą, dla której ważne jest to, co przeżywasz.

Chwała Ojcu…